Våga välja bort

(Artikel ur Oxyma Innovations nyhetsbrev)
 

Framgångsfaktorn för lyckad slutprodukt är att avgränsa och våga välja bort alternativ i utvecklingsarbetet. Och med ett tydligt mål är det lättare för alla i projektet att jobba åt samma håll.

Startskottet till ett produktutvecklingsprojekt bygger ofta på en ny teknisk möjlighet. Det är därför många går i fällan att dra igång ett projekt baserat på enbart den tekniska möjligheten. Den tekniska specifikationen är en bra punktlista för utvecklingsavdelningen att utgå från, men den är inte tillräckligt tydlig för att fungera som mål i projektet. För att utvecklingsprojektet ska resultera i en framgångsrik produkt måste även andra avdelningar involveras när målet ska definieras, säger Ulf Linn som är strateg och projektledare på Oxyma

Många roller – mot ett mål

Ett utvecklingsprojekt berör många personer med olika roller. Därför är det avgörande att alla jobbar mot samma mål under resans gång. Alla måste ha samma bild av slutresultatet, möjligheter och fallgropar.

– Marknads- och säljavdelningen vet vilken målgruppen är, vilka argument som säljer, vad produkten får kosta och vilka egenskaper den ska ha för att stötta varumärket. Produktion och inköp måste få säga sitt om tillverkningsmetoder, material, komponenter och underleverantörer.. Slutpriset måste tydliggöras tidigt i projektet eftersom det avgör valet av teknik, tillverkningsmetod osv under utvecklingsarbetet, förklarar Ulf.

Analysera och avgränsa

Att definiera ett mål kräver att gruppen vågar ta beslut och vågar välja bort,för att kunna ta bra beslut måste det finnas bra underlag, fortsätter Ulf. Någon måste ta ansvaret för att samordna alla avdelningar och sammanställa relevant information från dessa. Sedan kan en utvald grupp tillsammans analysera möjligheter och hot, styrkor och svagheter kring tre kritiska områden:

  • målgruppen och behovet som produkten ska uppfylla
  • tekniken som är tillgänglig för att utveckla och tillverka produkten
  • företagets förutsättningar för att utveckla, marknadsföra, sälja och distribuera produkten med ett lönsamt resultat.

Resultatet av analysarbetet ger ramarna för den produkt som ska utvecklas. Området där de tre kritiska områdena överlappar varandra är målbilden för utvecklingsprojektet. ( se bild)

Ett effektivt sätt att göra målbilden överskådlig och entydig, är att använda illustrationer och bilder. 

– Visualisera gärna produktidén med skisser och illustrationer som beskriver hur produkten är tänkt att fungera och i vilken miljö. Det gäller att formulera produktidén och målet på ett enkelt och tydligt sätt både i ord och i bild. En bra affärsmöjlighet är alltid lätt att beskriva – och du vet att du har lyckats när t o m en lekman förstår! säger Ulf Linn.

Text: Hanna Johansson, Oxyma Innovation