Poster taggade med ‘SIT’

Skapa idéer på ett systematiskt sätt

(Artikel ur Oxyma Innovation Nyhetsbrev) När Oxyma arrangerade seminariet om SIT (Systematisk innovation och kreativitet) bjöd våren på en strålande dag. Talarna fick konkurrera med solen om att visa sina slides, men åhörarnas intresse var det ingen tvekan om. Gunnar Storfelt från SIT gav deltagarna sin syn på innovation och beskrev ett par modeller som gav […]

Välkommen på seminarium kring systematisk innovation & kreativitet 2011

Den 14 april 2011 arrangerar Oxyma, tillsammans med SIT, ett seminarium kring innovation & kreativítet Innovation och kreativ förmåga är avgörande för företags fortlevnad och framgång. För att en idé ska bli en framgångsrik produkt krävs att den har ett tydligt särskiljande värde, att värdet går att kommunicera tydligt och att den skapar stor attraktion hos målgruppen. Dessutom måste […]

Nyhetsbrev: Idégenerering och kreativitet

Oxymas nyhetsbrev: kreativitet och idégenerering

I detta nummer: Strukturerad innovation skapar nya idéer och lönsamhet i företagen Gunnar Storfeldt  VD på SIT om hur man kan systematisera idéskapandet i innovationsprocessen.  Nya idéer räddar företaget Fueltechs kreativa resa från leverantör i bilindustrin till producent av produkter för hem och hushåll.  Resultat från förra nyhetsbrevets enkätundersökning ”Vad tror du om konjunktursläget”.  Fråga: […]