Poster taggade med ‘projektledning’

Oxyma intervjuar svenska profiler om framgångsrik produktutveckling

Vad är det som lägger grunden för framgångsrik produktutveckling, och vilka trender råder just nu? Oxyma ställde frågorna till ett par framstående personer som på olika sätt arbetar med produktutveckling. Svaren kretsar bland annat kring agil utveckling, lean produktutveckling, att ringa in värdeskapande moment, och olika former för samarbete och organisation kring utvecklingsarbetet. Här är […]

Välkommen på seminarium kring systematisk innovation & kreativitet 2011

Den 14 april 2011 arrangerar Oxyma, tillsammans med SIT, ett seminarium kring innovation & kreativítet Innovation och kreativ förmåga är avgörande för företags fortlevnad och framgång. För att en idé ska bli en framgångsrik produkt krävs att den har ett tydligt särskiljande värde, att värdet går att kommunicera tydligt och att den skapar stor attraktion hos målgruppen. Dessutom måste […]

Målet måste förankras i företagets alla avdelningar

(Artikel ur Oxyma Innovations nyhetsbrev) Ett bra sammansatt team, tydligt avgränsat projekt och förståelse för kunden är de tre viktigaste bitarna för att lyckas med utvecklingsprojektet. Det tycker i alla fall Kent Pålsson, produkt & marknadschef på Stoneridge Electronics i Bromma. Kent har jobbat med produktutveckling på Stoneridge i 12 år. Han började som utvecklare, […]

Våga välja bort

(Artikel ur Oxyma Innovations nyhetsbrev)   Framgångsfaktorn för lyckad slutprodukt är att avgränsa och våga välja bort alternativ i utvecklingsarbetet. Och med ett tydligt mål är det lättare för alla i projektet att jobba åt samma håll. Startskottet till ett produktutvecklingsprojekt bygger ofta på en ny teknisk möjlighet. Det är därför många går i fällan […]