Poster taggade med ‘produktportfölj’

Nyhetsbrev: Produktportföljarbete

Fokus: Produktportföljarbete I Silvas produktportfölj är kunden och marknaden i fokus Silvas utvecklingschef Per Engman berättar om deras utmaningar i produktportföljarbetet. Portfolio Management in New-Product Development Jens Arleth från Stage-Gate sammanfattar resultatet från sin forskning kring framgångsfaktorer. Pragmatisk Portföljhantering Magnus Billgren från Tolpagoni Product Management ger exempel på pragmatisk portföljhantering. Ny grupp startas i nätverket för utvecklingsansvariga. […]