Poster taggade med ‘nyhetsbrev’

”Blixtgeneratorn D1 utgör nu en viktig del av vår omsättning”

(Artikel ur Oxyma Innovation nyhetsbrev) Profoto har en lång tradition som premiumvarumärke för proffsfotografer med höga krav på utrustningen. Nästan uteslutande har det svenska företaget arbetat mot modefotografer där priskänsligheten är låg och kvalitetskraven höga. – För ett par år sedan tändes idén att utöka med produkter i ett för oss obearbetat marknadssegment. Vi såg […]

Fyra faser får alla i samma båt

(Artikel ur Oxymas Nyhetsbrev) Krav på snabba resultat, kreativitet och effektivitet präglar dagens arbetsplatser. Men att få med alla i samma båt, och arbeta effektivt mot ett gemensamt mål, är inget som är självklart. Vissa människor är utpräglade gruppdjur. Andra får något hårt i blicken när det vankas grupparbeten. Oavsett vad man tycker om arbetsgrupper, […]

Nyhetsbrev: Starta produktion i Kina

Nyhetsbrev: Starta produktion i Kina

  I detta nummer: Läs nyhetsbrevet Exportrådet – att välja etableringsort Kvalitet genom tydliga fact-books Konkreta tips inför produktionsstart i Kina Få företag når sina mål i produktutvecklingprojekten

Nyhetsbrev: Användarstudier och behovsidentifiering

Nyhetsbrev: användarstudier

I detta nummer: Primus lyssnar på äventyraren. Six Sigma- kundfokus för ökad kvalitet IMO AB vann marknad när de lyssnade på användaren  Hos Profoto samlas fotograferna kring runda bordet Research Is a Method, Not a Methodology, by Dan Saffer Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrev: Produktportföljarbete

Fokus: Produktportföljarbete I Silvas produktportfölj är kunden och marknaden i fokus Silvas utvecklingschef Per Engman berättar om deras utmaningar i produktportföljarbetet. Portfolio Management in New-Product Development Jens Arleth från Stage-Gate sammanfattar resultatet från sin forskning kring framgångsfaktorer. Pragmatisk Portföljhantering Magnus Billgren från Tolpagoni Product Management ger exempel på pragmatisk portföljhantering. Ny grupp startas i nätverket för utvecklingsansvariga. […]