Poster taggade med ‘nätverk för utvecklingsansvariga’

Nyhetsbrev: Starta produktion i Kina

Nyhetsbrev: Starta produktion i Kina

  I detta nummer: Läs nyhetsbrevet Exportrådet – att välja etableringsort Kvalitet genom tydliga fact-books Konkreta tips inför produktionsstart i Kina Få företag når sina mål i produktutvecklingprojekten

Nyhetsbrev: Produktportföljarbete

Fokus: Produktportföljarbete I Silvas produktportfölj är kunden och marknaden i fokus Silvas utvecklingschef Per Engman berättar om deras utmaningar i produktportföljarbetet. Portfolio Management in New-Product Development Jens Arleth från Stage-Gate sammanfattar resultatet från sin forskning kring framgångsfaktorer. Pragmatisk Portföljhantering Magnus Billgren från Tolpagoni Product Management ger exempel på pragmatisk portföljhantering. Ny grupp startas i nätverket för utvecklingsansvariga. […]

VDn har ordet…

Vi på Oxyma stöttar innovationsprocessen. Oftast är vår uppdragsgivare utvecklingschefen. Den ekonomiska verkligheten har gjort djupa avtryck i våra kunders vardag. Året 2009 kan för många beskrivas med ett ord ”kostnadsbesparingar”. Det är ett defensivt grepp som hos många varit nödvändigt. Nu är det dags att lyfta fram bolagens lönsamhet! Lönsamhet har två dimensioner, kostnader […]

NYTT Nätverk för utvecklingsansvariga

Utvecklingschefer ansvarar för att ta fram nya produkter.Oxyma startar ett nätverk för utvecklingsansvariga med syftet att lyfta svenska utvecklingschefer och svenska företag.