Poster taggade med ‘kreativietet’

Nyhetsbrev: Idégenerering och kreativitet

Oxymas nyhetsbrev: kreativitet och idégenerering

I detta nummer: Strukturerad innovation skapar nya idéer och lönsamhet i företagen Gunnar Storfeldt  VD på SIT om hur man kan systematisera idéskapandet i innovationsprocessen.  Nya idéer räddar företaget Fueltechs kreativa resa från leverantör i bilindustrin till producent av produkter för hem och hushåll.  Resultat från förra nyhetsbrevets enkätundersökning ”Vad tror du om konjunktursläget”.  Fråga: […]