Poster taggade med ‘idégenerering’

Nyhetsbrev: Användarstudier och behovsidentifiering

Nyhetsbrev: användarstudier

I detta nummer: Primus lyssnar på äventyraren. Six Sigma- kundfokus för ökad kvalitet IMO AB vann marknad när de lyssnade på användaren  Hos Profoto samlas fotograferna kring runda bordet Research Is a Method, Not a Methodology, by Dan Saffer Läs nyhetsbrevet

Oxyma medverkar på KTHs utbildning kring innovation och design

Axis Lundberg

Studenterna i årskurs två på utbildningen Maskinteknik med inriktning mot innovation och design på KTH Campus Telge ska snart ut i näringslivet. Svårigheten med steget från produktutveckling i skolan till produktutveckling i näringslivet är att det som möter dem inte riktigt överensstämmer med hur det såg ut i skolboken. För att göra skillnaden så liten […]

Nyhetsbrev: Idégenerering och kreativitet

Oxymas nyhetsbrev: kreativitet och idégenerering

I detta nummer: Strukturerad innovation skapar nya idéer och lönsamhet i företagen Gunnar Storfeldt  VD på SIT om hur man kan systematisera idéskapandet i innovationsprocessen.  Nya idéer räddar företaget Fueltechs kreativa resa från leverantör i bilindustrin till producent av produkter för hem och hushåll.  Resultat från förra nyhetsbrevets enkätundersökning ”Vad tror du om konjunktursläget”.  Fråga: […]