Poster taggade med ‘fueltech’

Oxyma medverkar i unik EU-utställning kring innovation och kreativitet

Oxyma med på utställningen For the moment

Oxymas samarbete med företaget Fueltech i Ronneby visas upp på en unik designutställning. Utställningen är kopplad till det av Eu utlysta temat för 2009 ”Innovation och kreativitet” och visas i Stockholm, Bryssel och Malmö. Utställningen visar upp ett antal utvalda projekt från framstående kreativa företag. Utställningen ska under 2009 belysa södra Sverige som en särskilt […]

Nyhetsbrev: Idégenerering och kreativitet

Oxymas nyhetsbrev: kreativitet och idégenerering

I detta nummer: Strukturerad innovation skapar nya idéer och lönsamhet i företagen Gunnar Storfeldt  VD på SIT om hur man kan systematisera idéskapandet i innovationsprocessen.  Nya idéer räddar företaget Fueltechs kreativa resa från leverantör i bilindustrin till producent av produkter för hem och hushåll.  Resultat från förra nyhetsbrevets enkätundersökning ”Vad tror du om konjunktursläget”.  Fråga: […]

Effektivt energisystem utvecklat i samarbete med Oxyma visas på mässa

uppdrag EcoScience

Fueltech Sweden AB är en ledande leverantör av bränsletankar till fordonsindustrin. Den senaste tidens nedgång på bilmarknaden krävde nytänkande hos företagsledningen. Strategin blev att vidareutveckla den befintliga produkten och ta sig in på en ny marknad. Tillsammans med Oxyma Innovations industridesigner anpassades produkten för den nya målgruppen. Under hösten 2009 lanseras nu den nya produkten, […]