Struktur och kreativitet går hand i hand

(Artikel ur Oxyma Innovation Nyhetsbrev)

Under seminariet visade Oxyma med tre konkreta exempel hur de fungerar som katalysator i kundernas utvecklingsarbete. Genom att bidra med verktyg och metoder som höjer kreativiteten och samtidigt ger en strukturerad arbetsprocess, ökar lönsamheten i projektet.

 

Staffan Strand som är konstruktör och industridesigner på Oxyma inledde med att prata om designprocessen som börjar med att Oxyma och kunden gemensamt ringar in produktens identitet. Vilka egenskaper ska produkten ha, och hur ska de uttryckas?

När Aga ville ta fram en bordsvariant av kolsyremaskinen Acqvia för hushållsbruk, vände de sig direkt till Oxyma.

–     Där började vi designprocessen med en workshop. Eftersom vi kunde samla medarbetare från sälj, marknad, teknik och ledning fick vi alla en väldigt bra utgångspunkt för utvecklingsarbetet, berättar Staffan.

Rätt förutsättningar ger rätt resultat

Workshopen resulterade i en rankad lista med den tänkta produktens egenskaper. Alla egenskaper diskuteras och betygsätts efter hur viktiga de anses vara. Därför får utvecklarna all information i ett tidigt skede och det minskar risken för att projektet drar ut på tiden och blir mer kostsamt än nödvändigt.

Därefter börjar arbetet med att ge en lämplig form och design åt produkten. Staffan visade bilder på tre typer av cykelhjälmar för att beskriva betydelsen av designarbetet.

–     Här är en barnhjälm, en sportig hjälm och en funktionell cykelhjälm för fritidsbruk. De har olika utseende och passar olika målgrupper. Även om produktionskostnaden är i princip densamma, kan man sätta helt olika priser för dem.

Begränsningar är bra för kreativiteten!

Även krav och begränsningar ser olika ut i varje projekt. När TagMaster behövde hjälp med att utveckla en handhållen RFID-läsare fanns det tre krav som Oxyma behövde ta hänsyn till: produktkostnad, att produkten var regntät och ergonomisk.

–     Eftersom produktkostnaden var så central var vi tvungna att ta så lite risker som möjligt. Vi hade inte råd med några felsteg. Tillsammans med kunden tog vi fram tre koncept som matchade kraven, och kunden valde ett av dem.

Användarstudier visar nya möjligheter

För Spectracoms Wandermätare fanns det en befintlig produkt i standardkapsling som Oxyma kunde utgå från när den nya generationens produkt skulle utvecklas. Därför kunde Oxyma minska utvecklingskostnaderna rejält, trots att både design och mekanik förnyades och fick bättre ergonomi.

–     I användarstudier kunde vi studera hur produkten verkligen användes ute på fältet. Det är en helt annan sak än att fråga användarna, eftersom vi människor inte alltid tänker på hur vi hanterar en produkt. Vi har helt enkelt vant oss vid att det är på ett visst sätt.

Innan det var dags för lunchbuffé summerade Oxymas vd Johan Norelius förmiddagens seminarium:

–     På Oxyma strävar vi alltid efter att strukturera arbetssättet och fokusera på att det ska finnas lönsamhet i slutänden. Har man höga ambitioner och vill komma långt kan det vara bra att lägga ytterligare tid på att göra seriösa användarstudier och ett bra förarbete. Hur mycket tid man ska lägga på de olika delarna beror helt på vilken produkt man ska ta fram.

 

Text: Annika Möllström, Kommunikationsstrateg, Copywriter