Skapa idéer på ett systematiskt sätt

(Artikel ur Oxyma Innovation Nyhetsbrev)

När Oxyma arrangerade seminariet om SIT (Systematisk innovation och kreativitet) bjöd våren på en strålande dag. Talarna fick konkurrera med solen om att visa sina slides, men åhörarnas intresse var det ingen tvekan om. Gunnar Storfelt från SIT gav deltagarna sin syn på innovation och beskrev ett par modeller som gav marknadsmässiga perspektiv och modeller för affärsutvecklingsarbetet.

 

Gunnar inledde med att fråga publiken varför det är så viktigt med innovation.

–     Det är ett förändringsarbete man måste jobba med, var ett av svaren som speglar de dubbla sidorna av innovationsarbetet.

”Avgörande att hela tiden röra på sig”

Det är tungt att dra lasset med nya produkter och ibland är det bra med konkurrenter som hjälper till. För radikalt nya idéer tar det dessutom längre tid att vinna mark, påpekade Gunnar. Trots allt är det avgörande att hela tiden röra på sig, något som Gunnar tydligt visade med citatet ”Innovation per definition means taking risks. However, nothing is more risky than not innovating”.

–     Att vara reaktiv och förlita sig på de kanaler man har för att få  idéer från medarbetare är ett kontinuerligt arbete i varje företag. Men man behöver också vara proaktiv och aktivt jobba med analys av kundbehov, marknadsundersökningar och idégenerering för att fortsätta vara konkurrenskraftig, betonar Gunnar.

Fånga upp kundbehoven

Med strukturerade arbetssätt kring innovation är det lättare att träffa rätt och jobba effektivt.

Därför beskrev Gunnar Storfelt ett antal användbara modeller som deltagarna fick jobba med under seminariet. En av dem var attribut-värdekartläggning som syftar till att ta fram innovationer som har bra förutsättningar att möta kundbehoven på lite längre sikt. Innovationens egenskaper kan klassas som attribut eller värden. Attribut påminner om funktionella egenskaper som kan vara lättare att kopiera för konkurrenter, jämfört med värden som är mer beständiga och som representerar kundens behov över tid.

–     Värde- och attributresonemanget är intressant, kommenterade Thomas Söderlund från Atlas Copco Tools som deltog på seminariet.

Aktivt skapa idéer

Andra praktiska verktyg för att aktivt skapa idéer som publiken fick med sig var metoden att bryta ner en produkt i huvudsystem respektive delkomponenter. En tv består till exempel av tv-mottagare, bildskärm, högtalare, digitalbox etc. Bildskärmen är central, dvs huvudsystemet. Vad får vi för produkt om vi plockar bort den? Vilka fördelar och vilken marknad skulle den produkten få? Syftet med övningen är att tänka utanför boxen och bryta upp invanda tankemönster i idéprocessen.

Gunnar avslutade sin presentation med ett praktiskt råd:

–     De flesta väljer den enkla vägen i produktutveckling, men det gör alla. Mitt tips är att alltid välja mesta motståndets väg genom att våga utmana sig själv!