Oxyma utvecklar mätinstrumentet åt Spectracom

Oxyma utvecklar mätinstrumentet åt Spectracom

STA-61 har fått helt ny mekanik och design. Mätinstrumentet STA-61 från Spectracom används för att mäta kvaliteten på synkronisering i telefonnät. Idag är mätinstrumenten på marknaden väldigt lika varandra, men med Oxymas hjälp kunde Spectracom ta steget för att förändra och förbättra produkten på ett djärvt sätt.

(Uppdragstyp: Helhetsåtagande för mekanikutveckling)

Mätinstrumentet STA-61 från Spectracom används för att mäta kvaliteten på synkronisering i telefonnät. Idag är mätinstrumenten på marknaden väldigt lika varandra, men med Oxymas hjälp kunde Spectracom ta steget för att förändra och förbättra produkten på ett djärvt sätt. Anders Kökeritz är utvecklingschef på Spectracom och driver ett större utvecklingsprojekt varje år:

– Utvecklingen av vårt mätinstrument STA-61 har varit periodens viktigaste utvecklingsprojekt. Instrumentet har fått helt ny mekanik och ny design. Framförallt blir den betydligt mer användarvänlig.

Användarstudier ger nyckeln till ny utformning
Tidigt i projektet genomförde Oxyma en serie användarstudier för att fånga upp behoven hos slutanvändaren. Industridesigners följde användarna och undersökte hur produkten skulle kunna förbättras för att underlätta och effektivisera arbetet. Resultaten ledde till att Oxyma föreslog två olika gränssnitt – ett som är anpassat för servicepersonalen som genomför mätningar ute på fältet, och ett annat för labbpersonal som ställer in instrumentet. På så vis blir instrumentet lätt att använda för båda användargrupperna. Ute på fältet används instrumentet under jord, ofta i kopplingscentraler. 

–  I den här tuffa miljön handlar det om att utforma en produkt som har hög användarvänlighet samtidigt som den är mycket tålig. Användarstudierna visade bland annat att mätinstrumentet måste vara portabelt. Vi såg också att servicepersonalen var tvungen att hålla det i händerna. Med den nya utformningen kan det placeras på en låg arbetsbänk istället, berättar Ulf Linn som är projektledare på Oxyma.

Lättare utföra service
Att balansera olika krav med ett bra slutresultat är ett konststycke med utmaningar på flera områden. Genom att låta industridesigner och konstruktör samarbeta i projekten kan Oxyma ta hänsyn till att produkten ska vara lätt att använda, uppfylla de tekniska kraven och samtidigt vara anpassat för en smidig tillverkningsprocess utan onödigt höga kostnader.

Erik Verrier på Oxyma var ansvarig konstruktör i projektet:
– Ett av Spectracoms mål var att instrumentet skulle ha en modulariserad uppbyggnad så att samma instrument kan användas för olika typer av tester. Dessutom ville man göra det lättare att utföra service på instrumentet. De här behoven är på många sätt motsägelsefulla. Ju mer modulär en produkt är och ju lättare den är att skruva isär, desto knepigare är det t ex att få den riktigt EMC-tät. Vi föreslog tre koncept och Spectracom valde att satsa på en helt ny utformning.

Konstruktionen anpassades också för att underlätta framtida uppgraderingar eftersom nya typer av nätverk inom trådlöst och bredband tillkommer hela tiden. 

 Lång erfarenhet av utveckling

Under projektet arbetade teamet från Oxyma på Spectracoms kontor. I ett tätt samarbete kunde Spectracom delta i möten och följa utvecklingsarbetet på nära håll. Utvecklingschef Anders Kökeritz på Spectracom sammanfattar nöjd samarbetet: 

– Oxyma har en ovanlig kompetens eftersom de kombinerar både industridesign och verklighetsnära produktionskunskap. Tidigare leverantörer som vi har anlitat är inriktade på industridesign. Men det är ju avgörande att produkten kan produceras också.

 För fler projekt se: www.oxyma.se

Text: Oxyma Innovation