Oxyma nominerade till Stora Designpriset 2010

Profoto AB och deras designleverantör Oxyma Innovation är en av fem nominerade till Stora Designpriset 2010 för blixtgeneratorserien D1.

–  Utifrån 50 kvalificerade nomineringar har juryn valt ut fem, ”The Best of the Best”, varav ”Blixtgenerator D1” är en av dessa. D1 är ett tydligt bevis på de stora möjligheterna med att investera i design och vad som finns att vinna i lönsamhet och konkurrenskraft.   Säger Dan Nyman, projektledare för priset.

Teknikföretagen har under ett antal år i rad mätt skillnaderna i lönsamhet mellan de företag som sagt sig satsa respektive inte satsa på design. Skillnaderna mellan grupperna ökat år för år. Företag som satsat på design har en närmast oförändrat hög lönsamhet och rörelsemarginal. De företag som satsat på design ligger varje år över branschsnittet både mätt som avkastning på totalt kapital och som rörelsemarginal.

När Profoto ville ersätta den gamla ProCompact-serien med nya, bättre och billigare blixtgeneratorer sökte man hjälp hos Oxyma. Tillsammans utvecklade Profoto och Oxyma den nya produktserien D1. D1 har under den senaste tiden uppmärksammats på många håll och har bland annat vunnit pris som Best Compact Flash System.  Utmaningen i projektet låg i att skapa ett formspråk som gav produkten en säregen karaktär, samtidigt som den skulle kommunicera ett tydligt släktskap med övriga produkter i Profotos portfölj samt ha ett lägre pris mot konsumenten. Dessutom skulle den nya produktserien vara mer användarvänlig och enkel att montera.

– Produktdesign är extremt viktigt för Profoto. När vi skall utveckla en ny produkt börjar vi alltid med designen. Designen styrs av fotografens behov och arbetssätt och vi utvecklar våra produkter utifrån och in och låter oss inte styras enbart efter de tekniska möjligheter som finns. Säger Anders Hedebark, VD, Profoto AB.

Men det är inte bara det produktägande företaget som premieras. Även designleverantören, i D1:ans fall, Oxyma Innovation lyfts fram.

–  Det är alltid roligt att få uppskattning och uppmärksamhet för sitt arbete. Det som är extra roligt med att nomineras till Stora Designpriset är att det fokuserar på kopplingen mellan designarbetet och produktens kommersiella framgång. Bra designarbete ska ge lönsamma produkter. Säger Lars Håkansson, Oxyma Innovations industridesigner i projektet.

 Profotos serie D1, designad av Oxyma, är en av de fem utvalda för priset. Under SM i ung företagsamhet på Älvsjömässan den 11 maj avslöjas vinnaren.

 Mer info om Stora Designpriset :www.storadesignpriset.se

Stora Designpriset delas ut en gång per år av Teknikföretagen i samverkan med Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID och Svensk Form.