Oxyma medverkar på KTHs utbildning kring innovation och design

Axis Lundberg

Studenterna i årskurs två på utbildningen Maskinteknik med inriktning mot innovation och design på KTH Campus Telge ska snart ut i näringslivet. Svårigheten med steget från produktutveckling i skolan till produktutveckling i näringslivet är att det som möter dem inte riktigt överensstämmer med hur det såg ut i skolboken. För att göra skillnaden så liten som möjligt har de ansvariga för utbildningen valt att arbeta tillsammans med kompetenta och erfarna företag ur näringslivet. Axis Lundberg från produktutvecklingsbolaget Oxyma Innovation ställde upp med sin kunskap under kursen Innovation & Designmetodik.

Intresserade och nyfikna elever vällde in i föreläsningssalen. Det stod gästföreläsning på schemat. Axis Lundberg från Oxyma Innovation skulle föreläsa i ämnet utvecklingsmetodik. Eleverna såg möjligheten att ta del av erfarenhet, insikter och tips kring utvecklingsarbetet av en ny produkt. Oxymas utvecklingsmetodik bygger på affärsfokus tillskillnad från det mer traditionella sättet där teknik står i fokus.

– Det finns forskning som visar att bara 3 av 10 produktutvecklingsprojekt resulterar i  en lönsam produkt. En produkt måste ha en affärsmöjlighet, det räcker inte med en bra teknisk lösning. Vår arbetsmetodik gör att vi kan hjälpa våra kunder att utveckla produkten för en tydlig affärsmöjlighet. På det sättet ökar chanserna för att det blir en lönsam produkt i slutändan. Säger Axis Lundberg.

Innehållet i föreläsningen var fokuserat kring att identifiera affärsmöjligheter.  Hur ska man tänka? Vad är en affärsmöjlighet? Diskussioner kring varför det är bättre att utforma sin produkt utifrån en affärsmöjlighet istället för kring en teknisk lösning eller en funktion varvades med Axis exempel från näringslivet. Föreläsningen avslutades med en övning där studenterna fick fundera kring affärsmöjligheterna för en befintlig produkt.

– Jag tyckte att studenterna höll en hög nivå. De var intresserade, nyfikna och visade stor förståelse och kreativitet under övningen. Det är kul att få möjlighet att diskutera Oxymas metodik med studenterna. De är ifrågasättande och vetgiriga. Jag hoppas verkligen att de fick med sig något de har användning för i sitt framtida yrkesliv. Säger Axis Lundberg.

Stig Gauffin, ansvarig för utbildningen på KTH Campus Telge säger att det är viktigt att få in representanter från näringslivet som engagerar sig i utbildningen. Eleverna får på det sättet en möjlighet att få fler perspektiv på utvecklingsprocessen. Dessutom är det ute hos företagen som dagens kunskap finns, fortsätter Stig.  Han berättar att de valde ut Oxyma dels för att det är ett intressant företag med mycket kunskap i frågan och dels för att Axis Lundberg är en bra föreläsare.

– Axis har förmågan att intressera och engagera publiken. Han har tidigare föreläst hos oss. Bra konkreta exempel och ett lättbegripligt budskap kring ett ämne som i sig är ganska otydligt gör att eleverna gillar det. Säger Stig Gauffin.

Axis anser att samverkan mellan utbildningarna och näringslivet är väldigt viktigt. Han menar att det är företagens ansvar att se till att hjälpa högskolan att förbereda eleverna på bästa sätt.
– Jag bidrar gärna. Vi i näringslivet har ett ansvar att engagera oss och ställa krav på utbildningarna. Det gynnar alla parter. Avslutar Axis Lundberg.
Mer info om utbildningen Maskinteknik med inriktning mot innovation och design: www.kth.se

Vill du ha Oxyma som föreläsare? Kontakta:
Hanna Johansson
Marknad & Försäljning Oxyma Innovation
07331753147
hanna.johansson@oxyma.se