Oxyma med i SVIDs tidning Design & Affärer

I SVIDs nummer av Design & Affärer finns 6 framgångsexempel på bra affärer. Oxymas projekt tillsammans med Fueltech är ett av dessa.

UR TIDNINGEN:
Att strategisk design främjar affärer är bevisat om och om igen. Både vad gäller innovationer av produkter och tjänster och i utvecklingen av företags varumärken. Företag i alla storlekar arbetar i dag framgångsrikt med design som en viktig del i affärsutvecklingen. Men fler små- och medelstora företag skulle kunna öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter genom att mer medvetet arbeta med strategisk design. På följande sidor presenterar vi sex exempel på företag som lyckats. Bland annat med hjälp av design.

Läs tidningen