Oxyma intervjuar svenska profiler om framgångsrik produktutveckling

Vad är det som lägger grunden för framgångsrik produktutveckling, och vilka trender råder just nu?

Oxyma ställde frågorna till ett par framstående personer som på olika sätt arbetar med produktutveckling. Svaren kretsar bland annat kring agil utveckling, lean produktutveckling, att ringa in värdeskapande moment, och olika former för samarbete och organisation kring utvecklingsarbetet.

Här är deras svar och trendspaningar!

Vad tycker du? På vår Facebook-sida är du välkommen att diskutera svaren och bidra med dina egna inlägg på frågorna