Oxyma i artikel i tidningen Aktuell Forskning & Utveckling

Oxyma i artikel i FoU

I årets första utgåva av tidningen Aktuell Forskning & Utveckling blev Oxyma intervjuvade kring hur man skall gå till väga för att gå från idé till lönsam produkt.

OXYMA HJÄLPER DIG ATT UTVECKLA DIN PRODUKTIDÉ TILL EN LÖNSAM PRODUKT

I västvärlden är det bara tre av tio utvecklingsprojekt som leder fram till en lönsam produkt. Vad är det företagen misslyckas med i sju fall av tio och hur borde de göra istället? Jag vände mig till Oxyma Innovation, som är ett snabbt växande framgångsrikt teknikkonsultföretag, som med sin erfarenhet sitter inne med en del kunskap i frågan.

Varför tror ni att så liten andel utvecklingsprojekt blir lönsamma produkter?

– Jag tror att många utvecklingsprojekt startas och genomförs utan koll på vad det är som i slutändan påverkar den tänkta produktens lönsamhet. För att den initiala produktidén ska kunna bli en affärsmöjlighet krävs att produkten uppfyller de behov som marknaden ställer samt att den kan tillverkas och distribueras till en kostnad med lönsam marginal. Det är många faktorer som påverkar om en produkt blir lönsam eller inte, det gäller att förstå vilka dessa faktorer är. Ett produktutvecklingsprojekt
ska inte påbörjas förrän man har koll på att det är rimligt att lyckas uppnå dessa faktorer. Startar man projekten utan koll på affären riskerar man att lägga tid och pengar på att utveckla fel produkt, säger Ulf Linn vice vd på Oxyma Innovation.

Hur ska man försäkra sig om att man utvecklar rätt produkt då?

– För det första måste man se till att idén uppfyller ett ouppfyllt behov på marknaden. Behoven kan vara kring funktionalitet, design, känsla, prissegment eller något annat, så länge det gör att din produkt skiljer sig från dess konkurrenter. Om vi tar bilar som ett exempel så kan en Wolksvagen och en bmw ha exakt samma prestanda, medan priserna skiljer sig milsvida. Där bmw erbjuder något mer än bara hästkrafter som gör att folk väljer att betala ett högre pris. Det gäller att identifiera marknaden och vilka behov som styr köpen.
– Produktidén måste även ha en organisation bakom sig, som kan finansiera, producera, paketera, distribuera och marknadsföra
produkten. För att kunna utveckla rätt produkt måste man se över och förstå helheten. Man måste veta sin organisations  förutsättningar, ha koll på vad det är som påverkar lönsamheten och vad detta skapar för ramar för den kommande utformningen
av produkten. Det är mycket att tänka på och det är där vi bidrar med vår erfarenhet och kompetens inom produktutvecklingsstrategi. säger Ulf.

Ok, vi säger att jag har en produktidé som fyller ett behov för en definierad marknad samt en organisation som stödjer. Hur går vi vidare?

– Initialt samlar vi tillsammans in och analyserar de faktorer som kan påverka produktens utformning och som är avgörande
för produktens lönsamhet. Du får ta avgörande beslut som gör att vi kan ringa in möjligheterna kring utformningen av produkten. Informationen och dina beslut sammanställs i en Produktdefinition. I den beskrivs din nya produkt ur ett affärsmässigt, organisatoriskt och tekniskt perspektiv. Du får även en kalkyl och en tidsplan för efterföljande utvecklingsarbete, samt en  uppskattad beräkning över tillverkningskostnaderna. Produktdefinitionen blir ditt underlag när du ska fatta beslutet och svara på frågan om det finns lönsamhet för din produkt. Ser det ut som din produkt bli lönsam och du tar beslutet att gå vidare så sätter vi ihop ett utvecklingsteam och kör igång projektet.
– För oss är samarbete och förtroende väldigt viktigt och vi kommer därför att jobba tätt tillsammans med dig och din organisation. Våra produktstrateger, projektledare, industridesigners och konstruktörer fungerar som din utvecklingsavdelning.
Med hjälp av workshops och möten ser vi till att ta vara på den kompetens ni besitter. Vi involverar och samarbetar med er genom hela utvecklingsprocessen.
– Våra projektledare, industridesigners och mekanikkonstruktörer hjälper dig att gå från produktidé till en färdig produkt som uppfyller de krav som sammanställts i produktdefinitionen. Resultatet är en produkt som du kan tjäna pengar på. säger Ulf.

En avslutande fråga: Vad har gjort er framgång, vad är er främsta styrka gentemot andra konsultföretag?

–Förutom att vi har ett nära samarbete med våra kunder genom hela utvecklingsprojektet så skulle jag säga att vår framgång beror på vår vilja att utveckla lönsamma produkter. Produkter som vår kund kan sälja och tjäna pengar på. Att driva utvecklingsprocessen och veta vad som är kritiskt för att en produkt ska bli framgångsrik, det är något som vi lärt oss och är bra på vid det här laget. Vi vinner på att din produkt blir framgångsrik.

 
Ta reda på:
1. Fyller din idé ett behov på marknaden?
2. Har du en organisation som stödjer?
3. Vilka faktorer påverkar produktens lönsamhet?
4. Påverkar dessa faktorer möjligheterna för utformningen?
5. Kan du producera och distribuera till en kostnad som ger dig god marginal?

Av: Joakim Hayenhjelm, Aktuell Forskning & Utveckling

LADDA HEM ARTIKELN I PDF

Till Aktuell Forskning & Utvecklings hemsida