Oxyma coachar studenter på Design Open 2009

Oxyma coacher i Design Open 2009

Oxyma coacher i Design Open 2009

I veckan gick startskottet för årets upplaga av Design Open. Tävlingen arrangeras av SVID i samarbete med Energimyndigheten, Vattenfall, Vägverket, Mittuniversitetet, Chalmers, KTH samt Design i Västernorrland. Oxyma medverkar som coach för deltagarna.

Design Open beskrivs av SVID som ”ett designäventyr som ger inspiration, spänning och kunskap”. Tävlingen vänder sig till alla designutbildningar i landet och syftar till att höja kvaliteten på dessa samt öka intresset för design och teknik. Gymnasieklasser och klasser från högskolor och universitet runt om i Sverige deltar i tävlingen som pågår fram till 18 december 2009. 65 deltagande lag och nästan 1500 medverkande är anmälda till årets tävling.

Tanken med tävlingen är att den förutom att vara en sporrande tävling även ska utveckla lärandeprocessen i designämnet och tillföra ny kompetens kring temat för tävlingsuppgiften. I år är temat miljö, energi och transporter. Tävlingen sker klassvis, varje klass tilldelas en coach som är professionell industridesigner. Coachens uppgift är att initialt dra igång arbetet och få klassen att förstå uppgiften och sedan löpande vara ett stöd i deras arbete för att sedan tillsammans med läraren välja ut det bidrag som klassen skickar in.

– Jag ser fram emot att få möta alla kreativa studenter som ska delta i tävlingen. Jag minns själv hur givande det var att som student få träffa och arbeta ihop med verksamma industridesigner i olika projekt. Därför känns det självklart att ställa upp som coach. Mitt bästa tips till klasserna är att ta vara på möjligheten att tänja gränserna och våga tänka nytt. Säger Lars Nordgren, industridesigner på Oxyma Innovation och coach på Design Open 2009.

Det inskickade bidraget bedöms av en jury. Juryn bedömer både genomförandet och slutresultatet. Klasserna ska beskriva hur de genomförde designprocessen, vad de hade för utgångspunkt, hur de genomförde användarstudierna, koncept och visualiseringsarbetet samt utvärdering och konceptval. De ska även med skisser, bilder, text och modeller illustrera sitt bidrag. SVID säger på projektets hemsida att de räknar med att Design Open genererar ett antal nya idéer varav några kan komma att kommersialiseras.

– Det finns många duktiga gymnasister och studenter med väldigt bra idéer. Därför tycker vi på Oxyma att det är viktigt att vi som erfarna industridesigners hjälper dem med både inspiration och metoder för att verkligen få fram bästa möjliga produktkoncept ur dessa idéer. Det handlar ofta om att lägga till flera dimensioner i arbetet som användarperspektiv, affärsfokus eller helt enkelt bara våga ifrågasätta givna regler och normer. Säger Axis Lundberg kontorschef på Oxyma.

Startskottet för tävlingen gick nu i veckan när SVID arrangerar Designfestivaler i Sundsvall, Stockholm och Göteborg. Under festivaldagarna fick eleverna, studenterna och lärarna lyssna till intressanta föredrag och träffa professionella industridesigners. Bidragen ska vara inlämnade till juryn senast 18 december och prisutdelningen sker på Energitinget i Stockholm i mars 2010.