Nyhetsbrev: Produktportföljarbete

Fokus: Produktportföljarbete

  • I Silvas produktportfölj är kunden och marknaden i fokus
    Silvas utvecklingschef Per Engman berättar om deras utmaningar i produktportföljarbetet.
  • Portfolio Management in New-Product Development
    Jens Arleth från Stage-Gate sammanfattar resultatet från sin forskning kring framgångsfaktorer.
  • Pragmatisk Portföljhantering
    Magnus Billgren från Tolpagoni Product Management ger exempel på pragmatisk portföljhantering.
  • Ny grupp startas i nätverket för utvecklingsansvariga. Informationsträff 21 och 22 april

Läs nyhetsbrevet