Nyhetsbrev: Idégenerering och kreativitet

Oxymas nyhetsbrev: kreativitet och idégenerering

Oxymas nyhetsbrev: kreativitet och idégenerering

I detta nummer:

  • Strukturerad innovation skapar nya idéer och lönsamhet i företagen
    Gunnar Storfeldt  VD på SIT om hur man kan systematisera idéskapandet i innovationsprocessen. 
  • Nya idéer räddar företaget
    Fueltechs kreativa resa från leverantör i bilindustrin till producent av produkter för hem och hushåll. 
  • Resultat från förra nyhetsbrevets enkätundersökning ”Vad tror du om konjunktursläget”. 
  • Fråga: Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev? 
  • Inbjudan till Oxymas JulPub.

Läs nyhetsbrevet