Nyhetsbrev: Att mäta produktutveckling

Oxymas nyhetsbrev: "Mäta produktutveckling"

I detta nummer:

  • Öka andelen lyckade projekt med 10-30% ,  Jens Arleth från Stage-Gate.EU
  • Det som inte mäts får inte resurs, Dariush Ghatan Googol
  • Mät inte bara det enklaste, Stefan Cedergren  industridoktorand vid Mälardalens Högskola
  • 4 tips för mätning av R&D-efficiency, Gösta Lemne, VP R&D Operations Ericsson
  • The Book of Metrics

Läs nyhetsbrevet