Klass TEDK07på Rodengymnasiet i Norrtälje hoppas på vinst i Design Open

design open 2009-Rodengymnasiet

design open 2009-Rodengymnasiet

Tävlingen Design Open, arrangerad av Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), börjar närma sig den spännande prisutdelningen. Bidragen är inlämnade och den 21 januari sätter sig juryn ner för att avgöra vilket som ska utses till vinnare. I samarbete med näringslivet och professionella designers har klasserna arbetat kring uppgiften: ”Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt.” Oxymas industridesigners har varit coacher under tävlingen.

Design Open har engagerat nästa generations designers, ingenjörer, entreprenörer och affärsutvecklare. Syftet med tävlingen är att öka intresset för design och teknik och att bidra till utveckling av lärandeprocessen inom design. Både gymnasieskolor och högskolor har deltagit och klasserna har haft var sin professionell designer som handledare under hela arbetet. Oxyma Innovations designer Staffan Strand var handledare för klass TEDK07 på Rodengymnasiet i Norrtälje.

– Kopplingen mellan skola och näringsliv spelar en viktig roll för att eleverna ska känna att deras arbete har ett värde och kan påverka även utanför skolans värld. Design Open ger dem en chans att se hur deras kunskaper kan användas i framtiden. Av egna erfarenheter vet jag att tävlingsmomentet är sporrande. Att få mäta sina kunskaper nationellt får eleverna att göra den extra ansträngning som krävs för att resultatet ska bli riktigt bra. Vi valde att vara med eftersom konceptet kring tävlingen verkade genomtänkt och möjligheten till samarbete med en coach från näringslivet var intressant. säger Robert Danielsson, Designlärare på Rodengymnasiet.

Möjligheten att få samarbeta mellan ämnen och lärare är något som eftersträvas i skolans arbete. Klass TEDK07  har under Design Open arbetat ämnesöverskridande i tre kurser, miljöteknik, konstruktion B samt bild och form. Robert Danielsson menar att design är ett bra ämne för att skapa samarbete mellan kurser.  Analys och faktainsamling inom olika ämnen och förmågan att utifrån dessa resultat utforma ett koncept är grunden i designprocessen. Robert tycker att tävlingen lär eleverna vikten av stort personligt ansvar, tidsuppskattning och att arbeta metodiskt efter en process. Sammantaget ett mycket givande koncept som han hoppas blir ett återkommande moment i undervisningen på Teknikprogrammet.

– Vi har fått en djupare insikt i designprocessen, nu förstår vi bättre vikten av vissa processpunkter. Varför det t.ex. är så viktigt att inte välja spår alldeles för fort. Att det är lätt att snabbt fastna för en idé som man sedan har för svårt att släppa fast man borde. Det har varit lärorikt att ha en handledare från arbetslivet, en som vet vad som fungerar och vad vi måste tänka på. säger eleverna i klass TEDK07.

För klass TEDK07 har Design Open varit ett kreativt tävlingslopp med både upp och nedförsbackar enligt Robert. Men resultaten lät inte skämmas för sig. Klassen presenterade fem unika förslag som löste den givna uppgiften på ett väldigt kreativt sätt. Ett valdes ut för att representera klassen. Nu återstår bara för klassen, lärarna och självklart för Staffan Strand, produktutvecklare på Oxyma Innovation, att hålla tummarna för vinst.

– Vi jämför oss med föregående års vinnare och finalister och då tror vi mycket starkt på vårt tävlande förslag! Vårt förslag ligger helt rätt i tiden med trenderna kring mobilen och dess applikationer. Med vårt förslag kommer användaren blir dagligt påmind om sitt personliga ansvar i miljöfrågan på ett lättbegripligt och sporrande sätt. Säger klass Jonas Viktorsson, Ervin Kljako, Martin Jonsson och Mikaela Lomyr Granberg vars bidrag blev det som fick representera klassen i tävlingen.

För klassen är siktet dock inte bara inställt på prispengarna. Många har sporrats av uppgiften och tycker att det skulle vara kul att arbeta med miljö och teknik i framtiden. Civilingenjör är ett yrke som dyker upp, bredden och variationen lockar. Eleverna vill gärna vara med och påverka framtiden med hjälp av utveckling av nya produkter. Miljöfrågan tycker de är högaktuellt som ämne och det är bra om det hela tiden kan vara med som en viktig aspekt, oavsett vilket område som det arbetas med. 

Vi på Oxyma Innovation önskar klass TEDK07 på Rodengymnasiet i Norrtälje stort lycka till i Design Open. Oavsett placering i tävlingen hoppas vi ha inspirerat och bidragit till den nya generationens ingenjörer och deras produktinnovationer. Vi välkomnar er och er kreativitet ut i näringslivet!