Kan man köpa innovationer genom outsourcing?

Johan-&-Ulf

Jag läste en mycket intressant artikel om innovationer och fastnade för formuleringen av definitionen för innovationer som lyder:

”Innovationer är nya idéer eller arbetssätt som ger affärsmässiga fördelar och bättre konkurrenskraft”.

En mycket bra och entydig formulering. Artikeln handlar bland annat om hur svårt det är att köpa innovationer men att det går när vissa villkor är uppfyllda för att leveransen verkligen ska innehålla innovationer. Läs gärna hela artikeln här. Mycket nöje.

Läs artikeln här : ”Expertpanelen – Gör så här för att få och leverera innovationer”

/Johan Norelius, VD på Oxyma Innovation