Intensiv workshop ger nya lösningar

 

Inom Oxyma samlas ibland flera konsulter i workshop kring ett skarpt kundcase. Gemensamt tar gruppen fram den bästa lösningen för kunden genom att föreslå och utvärdera olika handlingsalternativ. Kundcaset för dagen avgör vilken inriktning workshopen får – konstruktion, industridesign, elektronik, mjukvara eller utvecklingstaktik.

Flera kompetenser medverkar

Eftersom flera olika kompetenser deltar kommer genast följdfrågor på varje förslag: ”Det finns flera tänkbara materialval, men de påverkar tillverkningskostnaden på olika sätt.” ”Konstruktionslösningen är bra, ur användarperspektiv kan man dessutom fasa av sidorna för att göra det lättare att komma åt med verktyget”.

 

Ger konkurrensfördelar för kunden

Det är hög nivå och högt i tak när Oxymas erfarna konsulter på kort tid jobbar intensivt med att lösa problem. Målet? Att utveckla lönsamma produkter. Samtidigt blir det ett unikt erfarenhetsutbyte och tillfälle till idégenerering som ökar konkurrenskraften för några av de främsta företagen i Sverige.