Effektivt energisystem utvecklat i samarbete med Oxyma visas på mässa

uppdrag EcoScience

uppdrag EcoScience

Fueltech Sweden AB är en ledande leverantör av bränsletankar till fordonsindustrin. Den senaste tidens nedgång på bilmarknaden krävde nytänkande hos företagsledningen. Strategin blev att vidareutveckla den befintliga produkten och ta sig in på en ny marknad. Tillsammans med Oxyma Innovations industridesigner anpassades produkten för den nya målgruppen. Under hösten 2009 lanseras nu den nya produkten, ECOScience, ett helt nytt energisystem utvecklat för effektiv energihantering i små- och flerfamiljshus. På Hem & Villa mässan i Stockholm den 1-4 oktober visar Fueltech upp det nya effektivare energisystemet de utvecklat i samarbete med Oxyma

”Vi ville skapa en attraktiv produkt för husägarna. En produkt, som tillskillnad från många befintliga system, skulle ha ett utseende som gjorde att den kunde placeras synlig i hemmen. För att lyckas med det kände vi att vi behövde jobba tillsammans med professionella industridesigners som har bredden och erfarenheten. Dessutom ville vi få in någon med stor drivkraft.” Berättar Stefan Jurén, Sales Manager på Fueltech och beställare av uppdraget.

Till ECO Science hemsida